நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Bayram Namazı
Güneş
İmsak
!
! in
!
Cuma
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı