MIV Assalam - Gouda

Bajrami
08:15
Lindja e diellit
Imsaku
!
!
!
Xhuma
Sabahu
Dreka
Ikindia
Akshami
Jacia