جامع الرحمان - الطابعي الغربية - بنقردان

Bajrami
05:45
Lindja e diellit
Imsaku
!
!
!
Xhuma
Sabahu
Dreka
Ikindia
Akshami
Jacia