Sondla Para Jama Masjid - KOLKATA

Eid
Nascer do Sol
Sehri
!
! em
!
Jumu'ah
Fajr
Zuhr
Assr
Magrib
Ishá