நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Eid
Soloppgang
Imsak
!
! om
!
Jumua
Fajr
Dohr
Asr
Maghrib
Isha