நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Al-aid
Shuruq
Imsak
!
! in
!
Jumua
Fajr
Dhohr
Asr
Maghrib
Isha