நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Bajram
Izlazak sunca
Imsak
!
! za
!
Dzuma
Sabah
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija