Mosquée de Lavaur - Lavaur

Chourouk
Jumua
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha