நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Salat Al-Aïd
Chourouk
Imsak
!
! dans
!
Jumua
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha