நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Salat El Eid
Shurûq
Imsak
!
! in
!
Jumua
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha