நூரிய்யா ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

Bajram
Izlazak Sunca
Imsak
!
! za
!
Džuma
Sabah
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija